Kiến thức NBH

Đừng bỏ nón bảo hiểm cũ - Sáng tạo cùng mũ bảo hiểm cũ

- Làm chậu hoa, đèn ngủ, loa, vật trang trí... là những công dụng thú vị của mỗi chiếc mũ bảo hiểm cũ mà ít người biết đến.
- Những chiếc mũ bảo hiểm khi không sử dụng nữa có thể tái sử dụng vào nhiều việc khác nhau, vừa tiết kiệm lại tạo ra nét độc đáo.

Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm
Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm
Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm
Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm
Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm
Công dụng nón bảo hiểmCông dụng nón bảo hiểm

Các tin khác

  Mũ bảo hiểm thời trang: hại nhiều hơn lợi - vẫn bán tràn lan
  Chống trộm mũ bảo hiểm
  Quảng cáo trên nón bảo hiểm - hiệu quả nhất - chi phí thấp nhất - Đặc biệt quảng cáo trên mũ bảo hiể
  Tại sao phải đội mũ bảo hiểm - Có cần thiết phải đội nón bảo hiểm không
  Mũ nón bảo hiểm là gì - Thế nào là mũ nón bảo hiểm đạt chuẩn
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 7
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 8
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 9
0 SP
đã chọn