Kiến thức NBH

Cách lắp đặt thời gian chạy quạt nước

Bố trí hệ thống quạt nước và thời gian chạy quạt nước phải đảm bảo nhu cầu ôxy cho tôm nuôi, đặc biệt là thời điểm chiều tối, đêm, gần sáng khi hàm lượng ô xy thấp nhất trong ngày; vào những thời điểm nắng nóng hoặc mưa kéo dài.
Vị trí đặt quạt nước: Quạt nước đặt cách bờ 1,5 m; khoảng cách giữa 2 cánh quạt nước từ 60-80 cm, lắp so le nhau; tùy theo hình dạng ao mà bố trí cánh quạt nước nhằm tạo được dòng chảy tốt nhất và cung cấp đầy đủ nhu cầu ôxy cho tôm nuôi.
Mật độ thả: Tôm sú nuôi thâm canh 15-20 con/m2; nuôi bán thâm canh 8-14 con/m2.
Tôm thẻ chân trắng: 30-60 con/m2 (đối với những hộ mới chuyển đổi) và từ 60-80 con/m2 (những hộ có kinh nghiệm và đủ điều kiện).
Cách thả: Thả vào sáng sớm hoặc chiều mát; trước khi thả giống cần chạy quạt nước từ 8-12 giờ để đảm bảo lượng ôxy hòa tan >4mg/l.

Diện tích ao (m2)

Mật độ (con/m2)

Số lượng dàn cánh quạt

2.000 - 3.000

30-60

4 dàn (10 cánh quạt/dàn)

60-100

6 dàn (10 cánh quạt/dàn)

4.000 - 5.000

30-60

6 dàn (10 cánh quạt/dàn)

60-100

8 dàn (10 cánh quạt/dàn)

Số lượng quạt nước cho nuôi tôm thẻ chân trắng 
 

Diện tích ao (m2)

Mật độ (con/m2)

Số lượng dàn cánh quạt

2.000 - 3.500

15-20

3 dàn (10 cánh quạt/dàn)

20-30

4 dàn (10 cánh quạt/dàn)

3.500 - 5.000

15-20

6 dàn (10 cánh quạt/dàn)

20-30

8 dàn (10 cánh quạt/dàn)


Số lượng quạt nước cho nuôi tôm sú 

Các tin khác

  Mũ bảo hiểm thời trang: hại nhiều hơn lợi - vẫn bán tràn lan
  Chống trộm mũ bảo hiểm
  Quảng cáo trên nón bảo hiểm - hiệu quả nhất - chi phí thấp nhất - Đặc biệt quảng cáo trên mũ bảo hiể
  Đừng bỏ nón bảo hiểm cũ - Sáng tạo cùng mũ bảo hiểm cũ
  Tại sao phải đội mũ bảo hiểm - Có cần thiết phải đội nón bảo hiểm không
  Mũ nón bảo hiểm là gì - Thế nào là mũ nón bảo hiểm đạt chuẩn
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 7
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 8
  Rước họa vì thích mũ bảo hiểm thời trang, ham mũ bảo hiểm giá bèo 9
0 SP
đã chọn