Báo giá
Zalo: 0962602870
Vietnam
English
Hotline
Mr.Tuyến - 0962602870

Ron đùn trơn may chỉ

Ron đùn trơn may chỉ

- Sử dụng ron đùn trơn may chỉ. Hầu như dùng chỉ to.
- Ron đen hoặc ron màu: thường dùng chỉ màu trắng.
- Ron trắng: thường dùng chỉ màu.

 

ron đùn may chỉ
ron đùn may chỉ
ron đùn may chỉ

Xem thêm
Danh mục cùng loại
0 SP