Báo giá
Zalo: 0962602870
Vietnam
English
Hotline
Mr.Tuyến - 0962602870

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

  Tiêu chuẩn này khuyến khích việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, thực hiện và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng qua việc đáp ứng các yêu cầu của họ.
  Sự hiểu biết và quản lý các quá trình liên quan với nhau như một hệ thống góp phần vào hiệu lực và hiệu quả  của tổ chức trong việc đạt được kết quả như dự kiến. Cách tiếp cận này cho phép các tổ chức kiểm soát các mối tương quan và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quá trình của hệ thống, do đó hoạt động tổng thể của tổ chức có thể được tăng cường.
  Cách tiếp cận theo quá trình liên quan đến việc xác định và quản lý các quá trình, và các tương tác của chúng, nhằm đạt được kết quả dự định phù hợp với chính sách chất lượng và định hướng chiến lược của tổ chức. Quản lý các quá trình và hệ thống một cách tổng thể có thể đạt được bằng cách sử dụng chu trình PDCA với trọng tâm vào tư duy quản lý rủi ro nhằm tận dụng các cơ hội và ngăn ngừa các kết quả không mong muốn.

  Giấy chứng nhận iso

   

  Công bố chứng nhận iso

   

  Các tin khác

    Tuyển gấp kế toán tổng hợp và kế toán kho
    Tuyển dụng
    Ý kiến khách hàng về công ty Sức Sống
    Giải thưởng
    Giấy phép ngành in
    Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
    Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất MBH
    Giấy chứng nhận CR mũ bảo hiểm
    Bảng công bố chất lượng sản phẩm
    Đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu và logo
  0 SP